Van Broekhoven Taxaties

taxaties van klassieke motorvoertuigen

 

De Federatie TMV

In de twee Registers van de Federatie TMV vindt u deskundige gecertificeerde RegisterTaxateurs en RegisterMakelaars enerzijds en RegisterVeilinghouders anderzijds. Kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid dat zijn de begrippen waar het om draait. Al meer dan 50 jaar laat de Federatie TMV uitsluitend personen toe als lid, die een zwaar vakexamen hebben afgelegd. Dit examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Voordat men examen mag doen, moet een VOG [verklaring omtrent het gedrag] afgegeven worden door Justis [Ministerie van Veiligheid en Justitie].  

 

 

Hobéon SKO

Sedert 2002 is de vereiste van persoonscertificatie aan de toelating tot het register toegevoegd. Deze certificering word afgegeven door Hobéon SKO en is volgens de internationale nom ISO/IEC 17024.

Mark van Broekhoven is gecertificeerd onder certificaatnummer 42196

 

 

De FEHAC 

Taxatierapporten met het predicaat 'FEHAC goedgekeurd taxatierapport' zijn opgesteld door ter zake deskundige taxateurs en kennen een standaardinhoud die alle noodzakelijke aspecten van een visuele inspectie van een voertuig raken. Met een 'FEHAC goedgekeurd taxatierapport' in handen kunnen verzekeraars, klassieke voertuigeigenaren en andere belanghebbenden er van uitgaan dat het om een kwalitatief goed rapport gaat. Bron: website FEHAC

Het rapport van Van Broekhoven Taxaties is Fehac goedgekeurd.