Van Broekhoven Taxaties

taxaties van klassieke motorvoertuigen

Taxaties

Waarom taxeren?

Indien u vooraf uw klassieker laat taxeren volgens artikel 7:960 BW door een erkend taxateur dan is de waarde van het motor voertuig vooraf vast gesteld. Indien er zich een voorval voor doet waarbij het motorvoertuig al dan niet gedeeltelijk teniet gedaan wordt en er kan geen taxatierapport worden overlegd, kan dit vervelende gevolgen hebben. Er wordt dan vaak naar de dagwaarde gekeken en dat is meestal niet de werkelijke vervangingswaarde van het voertuig.

Onder vervangingswaarde wordt verstaan: het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig motorvoertuig. Het is raadzaam dat u uw taxatierapport voor "gezien" laat waarmerken door uw verzekeraar en hiervan een aantekening laat maken op uw polis. Ook is het raadzaam om uw polisvoorwaarden goed na te kijken dat u ook voor de vervangingswaarde verzekerd bent bij een gedeeltelijk of vol casco verzekering.

In de meeste gevallen zal de taxatie op de vervangingswaarde gezet worden. Maar bij unieke motorvoertuigen of custom-made voertuigen kan ook van een herbouwwaarde uitgegaan worden.

Op een aantal plaatsen in de Nederlandse wetgeving komt de definitie waarde in het economische verkeer [WEV] voor. Zo word de WEV genoemd bij de waardering van de verkrijging ter vaststelling van de successierechten, bij de waardering van een motorvoertuig ter vaststelling van de fiscale bijtelling van motorvoertuigen ouder dan 15 jaar en bij de waardering t.b.v. overdracht van een motorvoertuig vanuit bedrijfsactiva naar privé. Ook deze taxaties kunnen voor u verzorgd worden.

Het taxatierapport word digitaal [pdf] naar u toe gestuurd, vervolgens kunt u dit rapport naar uw verzekering doorsturen. Indien u daartoe geen mogelijkheid heeft zullen wij dit naar uw verzekering doorsturen. U kunt het rapport zelf printen indien u dat wenst.